continuare din pagina 6

MYA ARENARIA


   Originara de pe tarmul atlantic al Statelor Unite, Mya arenaria este semnalata pentru prima oara în Marea Neagra în 1966, în regiunea Odessei. Dupa aproape 15 ani de la identificarea sa pe litoralul românesc specia va ocupa majoritatea fundurilor nisipoase aflate mai ales la nord de Constanta, devenind elementul dominant ca densitate si biomasa comparativ cu celelalte bivalve.
   Prezenta acestei moluste a determinat scaderea drastica a stocurilor de Corbula mediterranea, hrana principala pentru multe specii demersale, unele cu importanta economica. Exemplarele tinere de morun, nisetru, pastruga, calcan, precum si adultii de cambula aveau un procent ridicat din regimul alimentar compus din Corbula (Gomoiu M.T ) Avantajele pe care specia le avea ca resursa trofica erau determinate mai ales de dimensiunile reduse, ce faceau posibila ingerarea, precum si de prezenta sa în straturile superioare de sediment, ce favoriza accesul consumatorilor.
    În prezent se poate considera ca puietul de Mya, ce ocupa de asemenea primii cm de substrat, poate compensa într-o oarecare masura declinul Corbulei, având totodata si o valoare energetica mai mare.
   În privinta succesului colonizarii de catre aceasta bivalva, au fost lansate mai multe ipoteze. Una din ele considera ca, în cazul nevertebratelor marine, dimensiunile speciilor influenteaza în mod direct fecunditatea (Kaustov Roy � Ecology Letters 2002). Altfel spus, comparativ cu Corbula, un exemplar de Mya arenaria poate avea mai multi urmasi, existând astfel din start un avantaj reproductiv. În al doilea rând, deoarece capacitatea de filtrare este direct dependenta de dimensiunea speciilor, Mya va fi din nou avantajata (din punct de vedere al regimului alimentar), fiind mult mai eficienta decât Corbula (13 ml/ora Corbula � 50-200 ml/ora Mya, în cazul exemplarelor mari de Mya atingându-se chiar valoarea de 3 l/ora). De notat si faptul ca ambele bivalve au un regim suspensiofag, si din acest motiv scaderea stocurilor de Corbula a putut fi generata si de competitia alimentara, în care specia a fost net dezavantajata. Totusi, în prezent s-a remarcat o ameliorare în efectivele de Corbula (Gomoiu M. T & Skolka M � 1996).
   Ambele specii prefera acelasi tip de sediment (nisip fin, nisip mâlos) cu diametrul granulelor cuprins între 77 � 280 , precum si o salinitate moderata, existând deci o competitie si pentru habitat. Se presupune dealtfel si ca la nivel de specie Corbula a fost net dezavantajata datorita unei concurente intraspecifice slabe. Este cunoscut faptul ca în cazul a doua specii concurente, coexistenta lor este posibila numai în cazul în care concurenta interspecifica este mai slaba decât cea intraspecifica, în caz contrar impunându-se specia cea mai competitiva.
   La începutul anilor 80 a fost descoperit rolul pe care Mya îl are în diminuarea eroziunii litorale, prin cantitatile mari de cochilii depozitate pe plaje (cu precadere în perioada ianuarie-martie). Totodata se produce si o schimbare în granulometria acestora, cochiliile de Mya având un continut ridicat de conchiolina* comparativ cu celelalte bivalve psamobionte. Astfel, nisipul format prin fragmentarea valvelor se poate acumula anual.
Foto. Un procent important din nisipul plajelor aflate la nord
de Constanta (aici, Mamaia) este în prezent compus din cochilii de Mya arenaria

   Un alt aspect legat de impactul produs de Mya arenaria pe litoralul românesc este capacitatea sa de purificare a apelor, specia fiind un excelent filtrator. Comparativ cu Corbula, care poate filtra de aproape 2 ori pe zi înteraga cantitate de apa din zona în care traieste*, Mya este de aproape doua ori mai eficienta.(Gomoiu M.T � Ecologie Marina V).
      *Studiul a fost realizat într-o perioada în care Mya se afla la începutul colonizarii. Ulterior, prin regresul numeric al Corbulei, importanta Myei ca biofiltru s-a accentuat.

   Nu poate fi neglijata nici importanta cantitate de plancton larvar furnizata anual, hrana cautata de planctonofagi precum Sprattus sprattus, Engraulis encrasicholus ponticus, Atherina mochon pontica.


 


pagina urmatoare
Delphi srl

Peach Systems srl

Sea Star Diving Service srl

FotoPro srl

3G International