ORDIN***
privind prohibitia pescuitului în anul 2012 (extras)   SECTIUNEA 1 - Zone si perioade de prohibitie
Art. 1. - (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, în perioada 15 aprilie - 13 iunie inclusiv, si în apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 zile, în perioada 15 aprilie - 29 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute în prezentul ordin.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice în fata gurii Dunarii - Meleaua Sfântu Gheorghe pâna la Ciotic, pe o durata de 60 zile, în perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv.
Art. 2. - În Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul în scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 zile, în perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.
Art. 3. - Se declara zone de refacere biologica / zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
k) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, în tot timpul anului;
l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitata de coordonatele:
NV: 43° 47' lat.N si 28° 35' 18" long.E;
NE: 43° 47' lat.N si 28° 40' long.E;
SV: 43° 44' 20" lat.N si 28° 35' 18" long.E;
SE: 43° 44' 20" lat.N si 28° 40' long.E;
si a carei limita dinspre mal este balizata, în tot timpul anului.
m) zona marina cuprinsa între Periteasca - Insula Sacalin, din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, delimitata de coordonatele:
NV: 44° 06' 12" lat.N si 29° 08 '20" long. E;
NE: 44° 48' 49" lat.N si 29° 26' 00" long. E;
SE: 44° 44' 02" lat.N si 29° 28' 07" long. E;
SV: 44° 42 ' 18" lat.N si 29° 10' 25" long E,
începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la data de 31 mai 2012.
Art. 4. - (1) în zonele de refacere biologica/zonele de protectie, sunt interzise:
a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care împiedica migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea / bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
c) lucrari în zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
d) admiterea în zona a ratelor si gâstelor domestice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise în urmatoarele situatii:
a) când pescuitul se desfasoara în scopuri stiintifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

SECTIUNEA a 2-a - Specii si perioade de prohibitie
Art. 5. - (1) Prin exceptie de la art. 1, se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial a speciilor de pesti, dupa cum urmeaza:
b) lostrita, pastravul de mare, lipanul, mihaltul si caracuda tot timpul anului;
d) sturioni, în tot timpul anului, cu exceptia pescuitului în scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor în stare vie pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
(2) în apele Marii Negre se interzice:
a) prin exceptie de la art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, pe o durata de 47de zile, în perioada 15 martie - 30 aprilie inclusiv;
b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toata perioada anului;
c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;
d) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, mentinându-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economica Exclusiva).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 5/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite stocuri de peste si grupe de stocuri de peste aplicabile în Marea Neagra.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm ( 2a = 400mm) iar dimensiunea minima a exemplarelor ce vor fi retinute pe timpul pescuitului, va fi de cel putin 45 cm ( lungime totala).
(5) Speciile marine de pesti altele decât cele prevazute la alin. (2) si (3) sunt permise la pescuit tot timpul anului.
Art. 7. - Capturarea sturionilor cu autorizatie speciala de capturare a reproducatorilor de sturioni se realizeaza în stare vie, pe o durata de 113 de zile în perioada 20 martie - 10 mai si respectiv 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, în zonele:
a) Dunare Mm 53 - 54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton);
b) Brat Borcea, km 33 - 48 (Fetesti).

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
Stelian FUIA
Ministrul Mediului si Dezvoltarii Durabile,
Laszlo BORBELY


***Publicat In Monitorul Oficial nr. 188 din 22/03/2012

Puteti descarca ordinul în format .pdf aici


 


Delphi srl

Peach Systems srl

Sea Star Diving Service srl

FotoPro srl

3G International


Pentru vizonarea corectă a acestui site vă recomandăm să dezactivaţi opţiunea Pop-up Blocker din Internet Explorer.


Forum

Prognoza meteo acum

  caută pe site
  caută în www